Mediawijsheid

Gepubliceerd op 14 januari 2020 om 12:30

Er wordt gezegd dat kinderen steeds bekwamer worden met “schermpjes”, maar zijn ze dat ook echt? Met die vraag ben ik begonnen aan de opleiding tot Nationale Mediacoach.

Tijdens de opleiding hebben wij verschillende facetten van media belicht. Van vroeger tot nu en zelfs in de toekomst. Na 10 intensieve bijeenkomsten, mag ik zeggen dat ik officieel Nationale Mediacoach ben geworden!  

Visie van Marel Educatie op op mediawijsheid: Gebruik maken van kansen die media biedt. Samen met leerlingen en leerkrachten met plezier media, ontdekken en kritisch kijken en kundig ermee omgaan. Wat doet media met jezelf en anderen om je heen.

 

In het vakgebied van leerkrachten streven zij naar een veilige en pedagogisch verantwoord leerklimaat voor zijn / haar leerlingen. Wij vinden dat dit ook moet gelden in een digitale wereld waarin de leerlingen op dit moment leven.

In het advies van de Raad voor Cultuur uit 2005 “mediawijsheid, op weg naar burgerschap” kwam naar voren dat er niet media-educatie gegeven moest worden op de basisscholen, maar mediawijsheid. De Raad bepleitte verbreding van media-educatie naar mediawijsheid met de volgende consequenties;

  • Mediawijsheid beslaat meer terreinen dan alleen het onderwijs
  • Mediawijsheid betreft meer mensen dan alleen kinderen en jongeren
  • Het doel en de noodzaak van mediawijsheid ligt niet in de omgang met de media zelf, maar het kunnen participeren in het maatschappelijk proces.

Media hebben maatschappelijke effecten die de individuele productie en consumptie ervan overstijgen.[1]

 

"De maatschappij dat ben jij". Een welbekende slogan uit de jaren '90. Het ging hier met name om het stukje burgerschap. Dat dit tegenwoordig meer dan wenselijk is blijkt wel uit de velen onderzoeken waarbij de individualisering slechts één gevolg is. Een ander belangrijk aspect is dat deze maatschappij steeds meer onder invloed staat van media en men nu ook zelf deze media kan beïnvloeden. Het heeft een enorm groot effect op het handelen van de mens en de omgeving.

We zien hierin met name jongeren op inspelen. Zij creëren een nieuwe maatschappij met de digitale sociale mogelijkheden en ICT-ontwikkelingen zonder dat hierin gestuurd wordt. Feitelijk worden deze jongeren in het digitale water geworpen en moeten ze zwemmen zonder dat ze een digitaal zwemdiploma hebben ontvangen.

Daarom is het gisteren al tijd om te starten met de digitale revolutie binnen het onderwijs.

 

Er is ook een wettelijke aanleiding. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een herziening van het curriculum voor het onderwijs. Curriculum.nu[2] heeft de bouwstenen voor de negen leergebieden ontwikkeld, met vier leergebied overstijgende thema’s.  Een van de leergebieden is digitale geletterdheid, waar mediawijsheid onder valt. Het nieuwe curriculum van het onderwijs is 10 oktober 2019 aan minister Arie Slob aangeboden. Op basis daarvan zal het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), met hulp van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO), de kerndoelen en eindtermen actualiseren. Naar verwachting zal dat rond 2021 zijn gebeurd. Vanaf 2022 zal er vervolgens gekeken worden hoe de scholen hiermee zijn omgegaan.

 

Wij denken dat het daarom van belang is dat leerkrachten basisvaardigheden hebben op het gebied van digitale geletterdheid. Onderdeel daarvan is een open en geïnteresseerde houding tegenover de digitale leefwereld van de leerlingen. Een leerkracht kan het gesprek aangaan met de klas hoe zij dingen online beleven of wat ze allemaal doen.

 

Het is van belang mensen in hun kracht te zetten op het gebruik van media. Daarin is mediakennis niet het enige wat ze nodig hebben, maar ook dat ze voelen wat media met je doet qua emoties, dat ze er zelf iets mee willen doen en hier een strategie op bedenken hoe het dan te gaan doen.   

Niet alleen jongeren moeten mediawijs en - bewust gemaakt worden , maar ook de ouders hebben hier in ondersteuning in nodig. De wereld veranderd in een hoog tempo, waarin wij niet meer de poortwachters zijn, maar het samen moeten doen met de jongeren. Iedereen moet zich bewust zijn waarop zij media gebruiken en het effect van het gebruik op hunzelf en dat van anderen.  

 

Kritisch en kundig leren omgaan met de risico’s van de media maakt mensen mediacompetenter. Daarin moeten we mensen niet alleen wijzen op de bedreigingen die media met zich meebrengen maar juist op de kansen die het kan bieden.

 

Als Marel Educatie bieden wij workshops aan op verschillende principes, zoals Imovie, AR/VR-hololens en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL). En zijn we druk  bezig met de ontwikkeling naar meer media workshops zoals sociale media-empowerment en ouderavonden hierover.

Welkom in de wereld van de digitale geletterdheid!

 

 

 

Voor meer informatie of eventuele samenwerking

mail naar info@mareleducatie.nl of

bel naar 06-41327789

 

[1] Mediawijsheid, op weg naar nieuw burgerschap, Raad voor Cultuur, juli 2005)

[2] een samenwerkingsverband tussen de Onderwijscoöperatie, de sectorraden, Ouders & Onderwijs, de Algemene Vereniging voor Schoolleiders (AVS) en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS),

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.