Informatie Digitale Geletterdheid

Wij hebben verschillende projecten ontwikkeld op het gebied van digitale geletterdheid. Zie ook W&T lessen leerlingen

 

Wilt u zelf een beleid schrijven op het gebied van digitale geletterdheid is er een praatplaat ontwikkeld. Deze kunt u hier vinden. 

Interesse? Neem dan via onderstaande formulier contact op. 

Digitale apparaten zijn niet meer weg te denken uit onze dagelijkse levensstijl, kinderen komen steeds jonger in aanraking met ICT.

"De maatschappij dat ben jij". Een welbekende slogan uit de jaren '90. Het ging hier met name om het stukje burgerschap. Dat dit tegenwoordig meer dan wenselijk is blijkt wel uit de velen onderzoeken waarbij de individualisering slechts één gevolg is. Een ander belangrijk aspect is dat deze maatschappij steeds meer onder invloed staat van media en men nu ook zelf deze media kan beïnvloeden. Het heeft een enorm groot effect op het handelen van de mens en de omgeving.

We zien hierin met name jongeren op inspelen. Zij creëren een nieuwe maatschappij met de digitale sociale mogelijkheden en ICT-ontwikkelingen zonder dat hierin gestuurd wordt. Feitelijk worden deze jongeren in het digitale water geworpen en moeten ze zwemmen zonder dat ze een digitaal zwemdiploma hebben ontvangen.

Daarom is het gisteren al tijd om te starten met de digitale revolutie binnen het onderwijs.

Digitale geletterdheid is onderdeel van de 21st century skills die toepasbaar en belangrijk zijn voor alle burgers: 

  • ICT basisvaardigheden: het kunnen omgaan met standaard software voor kantoortoepassingen, betaalverkeer en internetgebruik. Het kunnen benoemen van functies van computers en computernetwerken en het bedienen van hardware met in acht name van online veiligheid en privacy.
  • Mediawijsheid: kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.
  • Informatievaardigheden: het signaleren en analyseren van een informatiebehoefte, en op basis hiervan relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken.
  • Computational thinking: problemen op zo’n manier formuleren dat het mogelijk wordt om een computer te gebruiken om een probleem op te lossen.