Kinderen vinden het leuk om op school aan de slag te gaan met proefjes, experimenten, ontwerpopdrachten of uitdagingen. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat kinderen hier veel van leren. Ze ontwikkelen hun creativiteit, zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen.

Wij bieden verschillende dingen aan.