Informatie Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Kinderen vinden het leuk om op school aan de slag te gaan met proefjes, experimenten, ontwerpopdrachten of uitdagingen. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat kinderen hier veel van leren. Ze ontwikkelen hun creativiteit, zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en gericht op het verkennen van hun omgeving. Met Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) gaan kinderen aan de hand van onderzoeksvragen zelf op onderzoek uit. Daarnaast bedenken of ontwerpen ze oplossingen voor vragen en problemen die in hun eigen belevingswereld passen.

 

Cyclus Onderzoekend en Ontwerpend leren

Stappen van onderzoeken

Stap 1: Confronteren
Leerlingen maken kennis met een onderwerp of probleem.

Stap 2: Verkennen
Dit onderwerp gaan ze vervolgens in de breedte verkennen.

Stap 3: Onderzoek opzetten
Ze zetten een onderzoek op aan de hand van een (eigen) vraag.

Stap 4: Onderzoek uitvoeren
Ze voeren dit onderzoek uit.

Stap 5: Concluderen
Ze trekken een conclusie.

Stap 6: Presenteren
Ze verwerken het geleerde in een presentatie van hun onderzoeksresultaten.

Stap 7: Verdiepen en verbreden
Tot slot brengt de leerkracht verbreding of verdieping aan door het geleerde toe te passen in andere contexten of door verbinding te leggen met andere concepten.

Stappen van ontwerpen

Stap 1: Confronteren
Het vertrekpunt is een probleem of situatie waarvoor je een oplossing zoekt.

Stap 2: Verkennen
De leerlingen verkennen dit probleem door na te gaan wat ze er van weten. Vervolgens denken ze na over een ontwerp voor het product dat dit probleem kan oplossen. Aan welke eisen moet het product voldoen? Bij elke eis bedenken de leerlingen verschillende oplossingen.

Stap 3: Ontwerp schetsen
De leerlingen kiezen de beste oplossingen en combineren deze tot een ontwerp voor het product.

Stap 4: Ontwerp realiseren
Aan de hand van het ontwerp gaan de leerlingen het product maken.

Stap 5: Testen en bijstellen
Tijd om te testen. Doet het product wat het moet doen? Voldoet het aan alle eisen? Hoe kunnen we het product verbeteren?

Stap 6: Presenteren
De leerlingen verwerken hun bevindingen en presenteren deze.

Stap 7: Verdiepen en verbreden
Tot slot brengt de leerkracht verbreding of verdieping aan. Bijvoorbeeld: is je product of ontwerp ook in andere situaties te gebruiken? Als de verdieping leidt tot een nieuwe vraag of nieuw probleem waarvoor een oplossing nodig is, dan beginnen de leerlingen opnieuw met de ontwerpcyclus.

Kinderen kunnen hun eigen talenten herkennen en leren hier bewust een beroep op te doen wanneer het helpt, bijvoorbeeld bij de uitvoering van een onderzoek of het ontwerpen van iets (creatiefs). OOL is een onderwijs leerstrategie die zich richt op de vaardigheden die het leren in de 21e eeuw vraagt. De tijden veranderen snel. Daarom zullen de kinderen van nu zich moeten blijven ontwikkelen. Het blijven stimuleren van de natuurlijke nieuwsgierigheid die kinderen hebben, zal ze later helpen met verwondering in hun systeem te functioneren. Ook zal het een steun zijn bij het blijven ontwikkelen van hun digitale geletterdheid. 

 

Wij hebben verschillende projecten ontwikkeld op het gebied van OOL. Wij laten deze projecten altijd aansluiten op de methode / thema's waarmee u werkt op school. 

Zie ook W&T lessen leerlingen

Interesse? Neem dan via onderstaande formulier contact op.