Informatie Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Onderwijs en Arbeidsmarkt

 

Onderwijs

Kinderen vinden het leuk om op school aan de slag te gaan met proefjes, experimenten, ontwerpopdrachten of uitdagingen. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat kinderen hier veel van leren. Ze ontwikkelen hun creativiteit, zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en gericht op het verkennen van hun omgeving. Met Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) gaan kinderen aan de hand van onderzoeksvragen zelf op onderzoek uit. Daarnaast bedenken of ontwerpen ze oplossingen voor vragen en problemen die in hun eigen belevingswereld passen.

Kinderen kunnen hun eigen talenten herkennen en leren hier bewust een beroep op te doen wanneer het helpt, bijvoorbeeld bij de uitvoering van een onderzoek of het ontwerpen van iets (creatiefs). OOL is een onderwijs leerstrategie die zich richt op de vaardigheden die het leren in de 21e eeuw vraagt. De tijden veranderen snel. Daarom zullen de kinderen van nu zich moeten blijven ontwikkelen. Het blijven stimuleren van de natuurlijke nieuwsgierigheid die kinderen hebben, zal ze later helpen met verwondering in hun systeem te functioneren. Ook zal het een steun zijn bij het blijven ontwikkelen van hun digitale geletterdheid. 

Arbeidsmarkt

In steeds meer sectoren is er een tekort aan personeel. Doordat de innovaties zo snel gaan is er een kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt ontstaan. Bedrijven zijn op zoek naar personeel dat samenwerkt, communiceert, kritisch denkt, sociale vaardigheden bezit en óók nog probleemoplossend vermogen.
Een gastles en een bedrijfsbezoek zijn mooie manieren om kinderen in de praktijk kennis te laten maken met de verschillende sectoren in de regio.
Door kinderen op vroege leeftijd al kennis te laten maken met de verschillende sectoren wordt hun referentiekader vergroot en leren ze verder te kijken dan hun `eigen` wereld.
Marel Educatie kan scholen en bedrijven ondersteunen op onderstaande manier.

Cyclus Onderzoekend en Ontwerpend leren

21e-eeuwse vaardigheden

Digitale geletterdheid