In steeds meer sectoren is er een tekort aan personeel. Doordat de innovaties zo snel gaan is er een kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt ontstaan. Bedrijven zijn op zoek naar personeel dat samenwerkt, communiceert, kritisch denkt, sociale vaardigheden bezit en óók nog probleemoplossend vermogen.
Een gastles en een bedrijfsbezoek zijn mooie manieren om kinderen in de praktijk kennis te laten maken met de verschillende sectoren in de regio.
Door kinderen op vroege leeftijd al kennis te laten maken met de verschillende sectoren wordt hun referentiekader vergroot en leren ze verder te kijken dan hun `eigen` wereld.
Marel Educatie kan scholen en bedrijven ondersteunen elkaar te vinden. 

 

Voor de bedrijven kunnen wij een lespakket maken die ingezet kan worden in het PO en VO.