Onderwijs

Bedrijven

Overig


W&T lessen aan leerlingen

Avonturijn

Voor de groepen 5 t/m 8 hebben wij de geholpen bij de organisatie van de projectweek beweging. 

Wij hebben geholpen met de lessenserie, gastdocent regelen en verschillende materialen verzorgd. 

Hoeksteen

Bij alle groepen hebben wij geholpen bij de ondersteuning. 

Wij hebben geholpen met de start van de projectweken door een workshop te verzorgen in de groepen, excursie geregeld en verschillende materialen verzorgd. (3x per jaar)

KomKids

Op de techniek BSO hebben wij een jaar lang de jongste groep ondersteund met verschillende lessen / lessenseries. 

Op de Mirakel hebben wij een lessenserie van 7 lessen gegeven aan drie verschillende groepen. Aan de leeftijd 4 t/m 12 

Prins Willem Alexanderschool

In de maanden maart en april 2019 hebben we, als buitenschoolse activiteit, een workshop overbrenging gegeven aan de groepen 3 van het IKC Prins Willem Alexander in Vlaardingen.

Na een korte uitleg over tandwielen en hun gebruik,  gaan de leerlingen in groepjes samen onderzoeken hoe het nu werkt met het in beweging brengen van de tandwielen. 

Bibliotheek Schiedam 

Hier hebben wij een workshop Imovie gegeven. 

Peperklip

Media lessen en technieklessen geven aan de groepen 3 t/m 8

Techniekplan schrijven voor de groepen 1 en 2. 

Verschillende basisscholen

Energiebesparingsles zowel digitaal als in de klas

Ondersteuning schrijven van een beleidsplan

De Vlinder - Schiedam

Op dit moment is er nog geen visie of beleid op Wetenschap & Technologie. Wij zijn benaderd om de school te ondersteunen in de ontwikkeling hiervan. In de school staan wel al de TechniekTorens, vanuit het VTB-traject. Ze starten met de methode Faqta voor Wereldoriëntatie, waarin 21e century skills zijn opgenomen.
In dit proces is ons het volgende gevraagd: W&T-coördinator te ondersteunen bij het schrijven van de visie op OOL.

Hoeksteen

Wij ondersteunen de werkgroep W&T met schrijven van het nieuwe beleidsplan van de school. 

Lodewijk College Zeeland

Voor een middelbare school in Zeeland hebben wij gekeken naar de verbindingen W&T basisonderwijs en middelbaar onderwijs. Hier willen zij graag 1 lijn in gaan trekken, die op elkaar aansluit. Hiervoor hebben wij een start gemaakt voor het nieuwe curriculum.

Ontwikkeling lespakket

BAAK

Voor BAAK hebben wij een lespakket ontwikkeld voor de groep 8 in het basisonderwijs op gebied van energietransitie. Deze zijn in te zetten als projectweek.

Hatenboer Water 

Hatenboer Water had verschillende powerpoints liggen voor scholen. Hier wilde ze graag 1 lijn in trekken, zodat iedereen hier gebruik van kan maken. 

Stadskraan Vlaardingen

De stadskraan wordt gerestaureerd, en hiervoor hebben wij een lesbrief geschreven op het gebied van cultureel erfgoed. Hier zit een techniekopdracht aan vast. 

Gemeente Schiedam

Wij hebben een energiebesparingsles ontwikkelt. Hierin worden leerlingen van groep 6-8 bewust gemaakt van hun eigen energie verbruik thuis en hoe zij dit het beste kunnen besparen met kleine aanpassingen. Tijdens het project kunnen ouders in gesprek met een energiecoach van Energiek Schiedam om te kijken wat er thuis allemaal mogelijk is aan energie besparing. 

Wij geven deze lessen ook op de basisscholen in Schiedam. Aan te vragen via de parels van Schiedam. 

Technasium

Voor het Technasium zijn wij de opdrachtgever voor de klassen 3 en 4. Zij gaan voor ons verschillende leskisten ontwerpen voor het basisonderwijs groep 4/5. Deze kisten worden later in het jaar uitgeprobeerd bij verschillende basisscholen in Schiedam. 

De Vlinder / Ilex College

Invallen voor een bepaalde periode 

Ababil

Invallen voor een bepaalde periode. 

Technieklessen aan de kleuters gegeven voor een bepaalde periode. 

Ondersteuning van de vaste techniekdocent, in het maken van een techniekplan midden en bovenbouw aankomend schooljaar. 


Kijk voor meer afbeeldingen op onze instagrampagina

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.