In overleg met st. Meredia, ’t Trefpunt en Marel Educatie is gebleken dat er binnen de groep van statushouders behoefte is aan onderling contact op een laagdrempelige manier, waarbij het vooral gaat om het met elkaar praten over alledaagse dingen, terwijl er ook iets nuttigs wordt gedaan. Hierbij is regelmatig aangegeven dat men graag aan de slag zou gaan in een naai atelier. Maken en verstellen van eigen kleding, creatieve kunst, kussens, plaids, etc.

Door de groep aan te vullen met overige nieuwkomers en inwoners van Schiedam, draagt het tevens toe aan een betere inburgering van de statushouders. De vrouwen en mannen zijn (on)bewust bezig met het leren van de taal en leren andere Schiedammers kennen. 

 

Vind je het ook leuk om mee te doen? Geef je op via info@mareleducatie.nl.

Iedere dinsdag komen we bij elkaar van 10-12 uur op de Van Heekstraat 13, Schiedam.

 

We vragen een kleine tegemoetkoming van € 2,- per keer, voor de algemene kosten (huur, koffie, thee, garen, patroonpapier, oefen stukjes stof, gebruik naaimachines).