Wat is het kinderkantoor?

Wij willen voor de kinderen een veilige en stimulerende omgeving creëren waar ze kunnen leren. Een plek waar ze rustig aan hun huiswerk kunnen werken en vragen kunnen stellen aan de begeleider van de groep. De meerwaarde van het kantoor tegenover een werkplek in de bibliotheek is de begeleiding die op de groep staat. Dit is iemand die een achtergrond heeft met het onderwijs en kinderen kan ondersteunen bij het maken van het huiswerk.

Kinderen kunnen samenwerken aan hun opdrachten en elkaar stimuleren. Hiermee werken wij aan de zone van naaste ontwikkeling van het kind. Het gaat om wat een kind zelf kan doen (actuele ontwikkeling) en wat een kind kan bereiken als het hulp krijgt en vraagt (naaste ontwikkeling). 

 

Waarom bij ons? 

Wij willen de groep klein houden zodat er een persoonlijke benadering is en de kinderen bekend zijn bij de begeleiders. 

Naast dat de kinderen aan de slag gaan met het reguliere huiswerk, bieden wij ondersteuning in de vorm van remedial teaching buiten schooltijd. In overleg met de eigen leerkracht wordt een leerplan gemaakt voor de leerling waarbij er tussentijds geëvalueerd wordt en eventuele aanpassingen worden gedaan.

De leerling zal niet achter raken op de stof die nu aangeboden wordt in de klas, maar krijgt wel een extra ondersteuning op de nodige vakken. Dit om een goede basis neer te zetten voor de verdere ontwikkeling van het kind.

 

Extra's

Bij inspanning hoort ook ontspanning. Als Marel Educatie hebben wij verschillende innovaties in huis om kinderen kennis te laten maken met de 21e century skills, en kunnen we hen begeleiden in digitale geletterdheid. De ontwikkeling van kennis en skills gaan hand in hand. Dit zien wij als meerwaarde op het kinderkantoor op andere werkplekken voor kinderen. Ze hoeven niet alleen stil te werken hier, ze kunnen ook ontspannen met de nieuwste innovaties. Voor de kinderen die hier minder in geïnteresseerd zijn, is er voldoende ander lees- en lesmateriaal aanwezig. Denk hierbij aan W&T,  programmeren, beroepenvoorlichting, bewegend leren, handvaardigheid.

 

Kinderkantoor op school?

In overleg met de school kunnen wij kijken hoe het kinderkantoor vorm te geven op school zelf. 

 

Interesse?

Neem dan contact met ons op via mail of telefoon