Achtergrond informatie over energie

Alle soorten energie
Er bestaan verschillende manieren om energie op te wekken. We maken onderscheid tussen groene energie en grijze energie. Groene energie wordt op een duurzame en milieuvriendelijke manier opgewekt, terwijl grijze energie wordt opgewekt met fossiele brandstoffen en daarmee niet duurzaam en milieuvriendelijk is.

Groene energie
Groene energie wordt ook wel hernieuwbare energie of duurzame energie genoemd.

Hernieuwbare energie is energie uit bronnen die onuitputtelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan zon, wind en water. Je kunt hier steeds energie uit blijven halen zonder dat het opraakt.

Duurzame energie is energie die weliswaar minder zwaar drukt op de omgeving, maar wel gebruik maakt van het milieu of omgeving. Denk bijvoorbeeld aan biomassa. Hiervoor moeten bepaalde gewassen worden gekweekt en verwerkt; dit vereist iets van de aardbol.

In de praktijk worden deze twee soorten energie beiden groene energie genoemd. Het is tegenwoordig niet meer zo dat je de hoofdprijs betaalt voor groene energie. Gelukkig maar want hoe meer we gebruikmaken van groene energie, hoe beter dat natuurlijk is voor ons milieu.

Vormen van groene energie: 

 • Zonne-energie
 • Windenergie
 • Waterkrachtenergie
 • Aardwarmte (geothermische energie)
 • Biomassa
 • Groen gas
 • CO2-neutraal gas

Grijze energie
Grijze energie wordt gewonnen uit fossiele brandstoffen. Denk hierbij aan kolen, aardgas en aardolie. Door verbranding van deze brandstoffen komt CO² vrij en dat is schadelijk voor het milieu. Ook raken de fossiele brandstoffen een keer op en maakt het Nederland afhankelijk van landen waar grotere hoeveelheden fossiele brandstoffen aanwezig zijn. Of b.v kernenergie: bij verwerking komen er geen milieu belastende gassen vrij, maar is er wel sprake van schadelijk afval.

Vormen van grijze energie: 

 • Kernenergie
 • Aardgas
 • Aardolie
 • Steenkolen

Wat is CO²
https://www.schooltv.nl/video/koolstofdioxide-we-kunnen-niet-zonder-co2
Wat is zonne-energie
https://www.schooltv.nl/video/zonne-energie-energie-van-de-toekomst
Wat is windenergie
https://www.schooltv.nl/video/windenergie-hoe-maken-ze-van-wind-elektriciteit/#q=windenergie
Wat is waterenergie
https://www.schooltv.nl/video/energie-uit-water-wat-een-kracht-en-het-gaat-maar-door/#q=water%20energie

Bij de filmpjes staat ook verder informatie over duurzame energie en alternatieve energiebronnen.

Hoe kun je zien welk glas er bij jou thuis in de ramen zit: enkel, dubbel of HR?

Zie https://m.youtube.com/watch?v=IKMCSse12wU